Name __________________
Number ________________

Progressive Euchre Tournament Scorecard - 12 Player
Round # Table Score
1 2 3
1 # 1, 2 vs # 3, 4 # 5, 6 vs # 7, 8 # 9, 10 vs #11, 12  
2 # 2, 4 vs # 5, 7 # 6, 8 vs # 9, 11 #10, 12 vs # 1, 3  
3 # 5, 8 vs # 6, 7 # 9, 12 vs #10, 11 # 1, 4 vs # 2, 3  
4 # 4, 10 vs # 7, 11 # 8, 12 vs # 1, 5 # 2, 6 vs # 3, 9  
5 # 7, 12 vs # 8, 11 # 1, 6 vs # 2, 5 # 3, 10 vs # 4, 9  
6 # 6, 10 vs # 1, 7 # 2, 8 vs # 3, 11 # 4, 12 vs # 5, 9  
7 # 1, 8 vs # 2, 7 # 3, 12 vs # 4, 11 # 5, 10 vs # 6, 9  
8 # 2, 10 vs # 3, 7 # 4, 8 vs # 5, 11 # 6, 12 vs # 1, 9  
9 # 3, 8 vs # 4, 7 # 5, 12 vs # 6, 11 # 1, 10 vs # 2, 9  
10 # 4, 6 vs # 7, 9 # 8, 10 vs # 1, 11 # 2, 12 vs # 3, 5  
11 # 7, 10 vs # 8, 9 # 1, 12 vs # 2, 11 # 3, 6 vs # 4, 5  
Total Score: