Name __________________
Number ________________

Progressive Euchre Tournament Scorecard - 8 Player
Round # Table Score
1 2
1 # 1, 2 vs # 3, 4 # 5, 6 vs # 7, 8  
2 # 2, 4 vs # 5, 7 # 6, 8 vs # 1, 3  
3 # 5, 8 vs # 6, 7 # 1, 4 vs # 2, 3  
4 # 4, 8 vs # 1, 5 # 2, 6 vs # 3, 7  
5 # 1, 6 vs # 2, 5 # 3, 8 vs # 4, 7  
6 # 2, 8 vs # 3, 5 # 4, 6 vs # 1, 7  
7 # 3, 6 vs # 4, 5 # 1, 8 vs # 2, 7  
Total Score: .